Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Delden, Twente
Compleet woonhuis
Max. 3 personen
Wat is een ANBI status?

Een ANBI status houdt in, dat het een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is. Deze status stelt als eis dat de stichting zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI status - Logeerhuis de Kosterij Delden
ANBI bepalingen?
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van belasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen onder voorwaarden hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt dat vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.
  • Er zijn een aantal gegevens die naar de regels van ANBI gepubliceerd dienen te worden op de website van de instelling. U vindt deze gegevens op deze pagina.
ANBI en Logeerhuis de Kosterij

Voor het invullen van de belasting­aangifte heeft u het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van Stichting ‘De Kosterij’ nodig. Dit is het nummer waaronder wij bij de Belasting­dienst bekend zijn. Het RSIN van Stichting ‘De Kosterij’ is 864245191.

Naam instelling: ‘De Kosterij’

Ons bestuur
Naam  Functie
Mineke Boerman Voorzitter
Cordula Schulze Secretaris / Gastvrouw
Dennis d' Fonseca Penningmeester
Wiarda Heerze Bestuurslid
Dick Juijn Adviseur / Gastheer
Documenten

Overige documenten zoals jaarverslagen, meerjaren­plannen, statuten en gedragscodes vind je op de pagina: Publicaties en documenten.

Even te herstellen en nieuwe krachten op doen

de Kosterij Delden

Door even voor jezelf te kiezen, kies je ook voor samen…..

+31 (6) 15883126
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
info@kosterijdelden.nl

Informatie aanvragen

Translate »

Pin It on Pinterest